September 2009 Nyhedsbrev for Søllerød Golfklubs medlemmer
Peters klumme I dette nummer

Tekst: Peter Windfeld

Dansk golf er i krise. Er Søllerød Golfklub også?

Tidernes ugunst rammer Danmarks næststørste idrætsgren hårdt. Mange af de nyere golfklubber med stor gæld og alt for få medlemmer lægger spareplaner og giver tilbud om fordelagtige medlemskaber, greenfeepakker og så videre.

Den vej skal vi ikke i Søllerød. Vores økonomi er sund og solid – og det skulle den gerne blive ved med at være. Men, som det fremgår af Bjarne Henrichsens indlæg nedenfor, må vi desværre også konstatere, at driftsresultatet for 2009 bliver dårligere end forventet, hvilket primært skyldes faldende sponsorindtægter.

Hvad med 2010?

Bestyrelsen har i den seneste tid drøftet, hvordan vi sikrer den fortsatte udvikling i 2010 og 2011. Og i den forbindelse overvejer vi et forslag om at øge antallet af aktive medlemmer som ”erstatning” for manglende indtægter fra salg af hulsponsorater med spilleret.

Der står 550 personer på klubbens ventelister – måske er det også klogt at give forholdsvis flere af dem, end vi plejer, et tilbud om medlemskab, inden de lader sig friste af et ”godt” tilbud fra andre!

Udviklingen i Søllerød Golfklub må ikke gå i stå

Det handler efter vores vurdering om at vise rettidig omhu, så vi står som en stærk ”spiller” den dag krisen ligger bag dansk golf. Derfor bør vi fortsat investere, pleje vores medlemmer, gøre os attraktive over for kommende medlemmer og give greenfeespillere de bedst mulige oplevelser.

Opgaver som skal løses nu!

Vi behøver ikke engang komme med nye idéer til investeringer og udgifter. De kommer nemlig helt af sig selv. F.eks. er vores lejemål af greenkeepergården på Højbjerghus opsagt, så vi må lede efter andre lokaliteter til maskiner og greenkeepere.

Vores parkeringsplads ”råber” på en renovering – også for at give plads til flere biler. Vores administration er overbebyrdet med arbejde, hvorfor supplerende ansættelse sandsynligvis kommer på tale, så vi kan holde det høje serviceniveau. Og hvem ved – måske sker miraklet i 2010, så vi lige pludselig får lov til at forlænge drivingrangen og omlægge par 3 banen.

Med andre ord: Vi skal være parate. Hele tiden.


Leder
Banen
Klubhus
Økonomi
Juniorudvalg
Sponsor- og
aktivitetsudvalg

IT-udvalg
Eliten
Klubmesterskab
Skift medlemskategori
Fortsat venteliste
Kaninerne om vinteren
Åbningstid restaurant
Åbningstid proshop
Hjemmesiden
Tilbud i restauranten
Tilbud i proshoppen
Mickey 100 år

Økonomi

Tekst: Bjarne Henrichsen

Selv om der stadig er lang tid til nytår, tegner der sig et billede af økonomien for hele året 2009. Med et budgetteret overskud på ca. t.kr. 132 og forventet reduktion i investeringerne sammenlignet med året før, var optimismen stor ved årets start. Den generelle økonomiske afmatning har imidlertid påvirket årets sponsorindtægter negativt, ligesom indskud fra medlemmer er væsentligt lavere end forventet. Samlet må det således forventes, at årsresultatet bliver negativt.

Af positive forhold kan nævnes, at greenfee-indtægterne på nuværende tidspunkt overstiger indtægterne for samme tidspunkt sidste år og med lidt "held" også kommer til at overstige budgettet på denne post. Samtidig er klubbens investeringer holdt på et lidt lavere niveau end forventet.

Samlet vil klubbens likviditet ved udgangen af året ende som forventet, hvor besparelserne på investeringsbudgettet opvejer det forventede underskud.

 

Penge

Medlemskategori Fortsat venteliste
HUSK! 1. november er sidste frist for ændring af medlemskategori
Ønsker du at ændre medlemskategori fra aktiv til passiv eller melde dig ud, så husk at kontoret skal have besked senest 1. november, hvis det skal have virkning for 2010.
Passive, der tidligere har været aktive medlemmer, og som ønsker at komme tilbage til aktivt medlemskab, skal ligeledes give kontoret besked senest 1. november
I medierne debatteres i øjeblikket golfklubbernes fremtid, bl.a. fremgik det i en artikel i Berlingske Tidende den 11. juli, at Søllerød Golfklub ikke længere havde venteliste. Det er ikke rigtigt! I Søllerød Golfklub har vi i øjeblikket ca. 550 på ventelister til aktivt medlemskab, og vi har en løbende tilgang til ventelisten.

Venteliste
Status for Eliten

Tekst: Christian Korsø Jensen

Sæsonen er så småt ved at gå på hæld, og inden planlægningen af den nye sæson starter, er det passende med et tilbageblik på sæsonen, som netop er ved at nå sin afslutning.

I divisionssammenhæng har klubben haft 5 hold med i divisions- turneringen. Vi er repræsenteret med 1 hold for damer, 1 hold for seniorer og 3 hold for herrer. Generelt har holdene markeret sig i toppen af deres respektive puljer med undtagelse af herrernes 1. division hold, som desværre rykkede ned. Jeg forventer dog, at holdet vender hurtigt tilbage til 1. division.

Individuelt har vi haft tre spillere med i DGU landsholdstrupper (Therese Kølbæk, Philip Ulveman Juel-Berg og Patrick Winther). Jeg er sikker på, at vi har flere landsholdsspillere på spring inden længe.

Vinderne af Forstædernes Bank Søllerød Open

Der blev som noget nyt afholdt "Forstædernes Bank Søllerød Open" - en ranglisteturnering for herrer - som blev vundet af vores egen Philip Ulveman Juel-Berg.

Til den kommende sæson har Søllerød fået æren af at skulle lægge bane til DM i hulspil. Det er en klar anerkendelse af, hvor god vores bane er blevet de sidste par sæsoner, en stor ros til vores greenkeeperteam.

Sidst, men ikke mindst, blev klubmesterskaberne for damer og herrer afholdt. Marie-Louise Pind vandt sikkert for damer, og Rasmus Molin Ipsen spillede kanon godt og sluttede med en runde i 67 slag og vandt dermed sikkert. Jeg er yderst imponeret over niveauet, og jeg tror, at vi har flere top spillere på vej.

Restaurantens åbningstider Proshoppens åbningstider

I perioden indtil 16. oktober:

Alle dage kl. 10.00 til 21.00

I perioden 17. oktober til 30. november :

Tirsdag til søndag kl. 12.00 til 20.00

I oktober måned:

Hverdage 10.00 til 17.00

Weekends kl. 10.00 til 15.00

Kaninerne om vinteren

Tekst: Kaninudvalget

Vinteren nærmer sig og kaninerne går i hi.

KaninVi er blevet spurgt, hvad de passive kaniner må om vinteren, efter at vores hyggelige kaninarrangementer om mandagen ophører og efter Rabbit Open.

Vi har talt med Formanden og har fået oplyst, at den fordelagtige pris på 125 kr. for greenfee på den store bane også gælder mandag eftermiddage/aftener her i vintersæsonen for de kaniner, der har været tilmeldt kaninarrangementerne om mandagen.

På par 3 banen kan man gå gratis mandag eftermiddag/aften, såfremt man har erhvervet sit gule kort. Herudover kan der købes et årskort for resten af året for 500 kr., som så gælder alle dage.

Klubhusudvalget

Tekst: Ida Andersen

Restaurant:

Efter en lidt roligere sommerferie måned i juli er der igen kommet mange spisende gæster i klubben. August var ifølge Hans og Morten en rigtig god måned. De er stadigvæk meget glade for at være her, og vi er glade for den dejlige mad.

Det er tid til at tænke på vinterens tilbud og events.
Tirsdag den 10. november afholdes Mortensaften med andesteg og æblekage.
Der kan bestilles bord allerede nu.
Der er planer om at lave en vildtaften i november.
Selvfølgelig er der julebord i december.
Hold godt øje med tilbuddene eller kontakt restauranten og hør, hvad de byder på.

Klubhus:

Vores kære gamle (og skrattende) lyd - og højtaleranlæg har udtjent sin værnepligt og bliver meget snart afløst af et nyt og tidssvarende anlæg, hvor der selvfølgelig kan tilsluttes computer.

Parasollerne står også til udskiftning og det vil ske til foråret. Indtil da må vi nøjes med de gamle (brug dem ikke i stormvejr) eller en stråhat.

Parasollerne trænger til udskiftning

Klubhusudvalget skal udvides.
Jeg har brug for et par nye medlemmer og skulle nogen have noget at byde ind med og lyst til udvalgsarbejde, kan henvendelse ske til:
Ida Andersen, 22 50 86 11 eller
ida_marie_andersen@yahoo.dk


IT Udvalget - et nyt initiativ

Tekst: Mogens Bechmann (fmd.)

Udvalget er stort set lige startet, vi har haft et enkelt møde, men allerede nu er der flere bolde i luften.

Vi kigger lige nu på

  • etablering af TV informationsskærme i klubhuset til matchresultater, reserverede tider, nyheder, lokal vejrmelding m.v.
  • hurtigere og nemmere indtastning af resultater
  • optimering af klubbens brug af IT faciliteter, ved brug af GolfBox eller lignende systemer

Følgende medlemmer indgår i udvalget:

  • Mogens Bechmann
  • Torben Bjørn Christensen
  • Henrik Bramsnæs
  • Henrik Møller Rasmussen
  • Peter Hansen

Har du nogle gode ideer eller spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig.

Bechmann
Mogens Bechmann

Hjemmesiden Restauranten

www.sollerodgolf.dk

Vi er faktisk ret stolte af vores hjemmeside, som vi forsøger at have så opdateret som muligt med nyheder og aktiviteter, så alle både medlemmer og gæster kan følge med i, hvad der sker i klubben.

Henrik Møller Rasmussen, der står for hjemmesidens opsætning og nye look, skal have stor ros for det flotte resultat.

Statistikken for august viser, at der har været 9.090 besøgende på hjemmesiden fordelt på 2.397 (man tæller kun en gang for hele måneden). Ganske flot resultat.

Mortens aften

Restauranten holder Mortensaften tirsdag den 10. november. Der serveres velkomstdrink, en lille appetizer, gammeldags and med det hele og æblekage til dessert.

Pris 225 kr.
Tilmelding og bordbestilling kan ske allerede nu til Morten eller Hans i restauranten på tlf. 45806679.

Husmandskost hver onsdag i vintersæsonen

I bridge sæsonen fra oktober til og med marts serveres der hver onsdag husmandskost til 89 kr. fra kl. 18.00. Bestil bord dagen før, så er du sikker på at få del i "onsdagskosten".

Klubmesterskaberne 2009

Igen i år blev der kæmpet bravt ved klubmesterskaberne i alle rækker.

Resultaterne kan ses her....

Vindere og runner ups
Alle vinderne og runner ups

Vinderne af klubmesterskaber 2009
Vinderne

Sponsor- og aktivitetsudvalg

Tekst: Lars Ive

Hotel Marina er næsten i hus som ny sponsor

Vi er meget tæt på en aftale med Choice Hotel Marina, som kan blive et rigtigt interessant sponsorat også til gavn for klubbens medlemmer. Mere herom senere.

Sponsor til junior ranglisteturnering 2010?

I august måned afholdt Søllerød Golfklub ranglisteturnering for juniorer (tidligere Schaaps Pokal), som var en kæmpe succes, selv om vi desværre måtte se Hornbæk-formandens søn løbe af med sejren. Heldigvis var der flere Søllerød spillere på de efterfølgende pladser.

Næste år planlægger vi at slå turneringen endnu større op, så gode idéer til sponsorer, der er oplagte hertil, er særdeles velkomne.

Nyt vinterudvalg

Da jeg ikke kan holde ud at se det mørke klubhus, når jeg kører forbi på Øverødvej i vintersæsonen, har jeg derfor samlet et udvalg, der i vinterens løb vil prøve at lancere forskellige arrangementer, som kan tænde lyset i huset – og hos medlemmerne.

Julegolf med frokost søndag den 6. december

Klubbens nye vinteraktivitets-udvalg barsler med mange tanker. Første eksekvering bliver en juleturnering, hvor vi kombinerer par-3 banen med de øverste 4 huller. Og bagefter er der julefrokost hos ”Kong Hans" og Morten i restauranten. Hele pakken bliver serveret til en særdeles favorabel pris. Opslag med detaljer følger – og udsendes pr. mail.

Tilbud fra proshoppen

Proshoppen har købt restlageret hos ABACUS

 

Herrestrik pullover m/harlekinmønster - 2 farver
normal pris 699,-
NU 399,-
Herrevest Ace vindvest i sort
normal pris 499,-
NU 250,-
Herre polo - jersey cotton
normal pris 449,-
NU 250,-
 
Damestrik pullover m/harlekin mønster - rosa/grå
normal pris 699,-
NU 399,-
Dame vindshirt - korte ærmer - rosa
normal pris 499,-
NU 225,-
Dame regnjakke - berømt pitchjakke - rosa/sort
normal pris 1199,-
NU 799,-
Udvalgte bags  
- 50%
Juniorudvalget

Tekst: Tine Lind

Fra Juniorudvalget vil vi takke juniorerne for entusiasme og flid. Ud af 39 optagne juniorer dette forår har 24 opnået banetilladelse, de øvrige er godt på vej.

Vores ”gamle” juniorer udnytter flittigt klubbens tilbud, og dem er der mange af.
I løbet af dette år er afholdt 16 tirsdagsturneringer med ca. 30 deltagere hver gang.

Sommer-golf-ugen havde 60 deltagere! Juniorer meldte sig til undervisning og golfspil i bragende godt vejr, så det vil vi gentage 3 dage i efterårsferien. Vi når ligeledes en weekend tur til Falster og et talentkursus for 20 juniorer inden september er omme.

Vi tog i år hul på en ny tradition – ”Søllerød Junior Cup”. En ranglisteturnering der afløser den tidligere ”Shaaps Pokal”. Alle sejl var sat til, og det blev en stor succes. Ikke mindst var det en fornøjelse at 5 Søllerød spillere var på sejrskamlen i de tre rækker.

Mange flotte individuelle resultater er opnået i løbet af året, både på ude- og hjemmebane, så følg med på hjemmesiden, så vi kan frydes sammen i Søllerød golfklub.

Mickey 100 år

Micky blev den 29. juni fejret af 100 kaniner og kanoner i forbindelse med hendes 100 års fødselsdag.

Mickey

Se flere billeder fra dagen her...

100 tak

Tak til alle jer der var med til min 100 års fødselsdag og tak for alle de dejlige gaver. Aldrig har jeg fået så dejlig en kurv – der bliver stadig ved med at være noget i den.

100 hilsner Micky

 

 

Mickey

 

Banen

Tekst: Peter Windfeld

Seneste nyt om fredningen

Klubben har endnu engang lagt pres på for at få den nye fredningsplan igennem, så arealet i forlængelse af drivingrangen kan tages i brug. Vi har fået tilsagn fra Rudersdal Kommune om, at man nu vil rejse fredningssagen hurtigst muligt.

Anders Bjerno og Peter Windfeld har været til møde på rådhuset med direktør Iben Koch for at gennemdrøfte de fælles forudsætninger for et fremtidigt og konstruktivt samarbejde, der kan føre til en hurtigere behandling af fredningssagen – herunder en mulighed for en separat tilladelse til ibrugtagning af området i forlængelse af vores drivingrange.

Mødet omhandlede desuden de klager, der har været fremsat af Danmarks Naturfredningsforening og Rudersdal Kommune vedrørende vores banepleje.

På baggrund heraf aftaltes banevandring med Park, Teknik og Miljø, som kan føre til et fælles fodslag. I den forbindelse får Søllerød Golfklub en ny og golfspillende kontaktperson hos kommunen fra Park-afdelingen. I øvrigt samme person, som har tilsynet med Furesø Golfklub.

Der har herudover været banevandring med Jægersborg Skovdistrikt v/skovridder Waage Sørensen, hvilket forløb særdeles positivt.

Copyright ©Søllerød Golfklub
Opsætning og layout af nyhedsbrevet: Birte Marie Linnebjerg