Nyhedsbrev Søllerød Golfklub April 2010
I dette nummer

Og så blev det sandelig forår!

"We have a problem"

Banen og greenkeeperteamet

Nyt om klubhuset

Ændring i handicapregulering ved 9 hullers runder

Tidsbestilling, nye info-skærme og scorekort-printer

Medlemsguide - Turneringskalender

Marian - ny bogholder

Samarbejde med Hotel Marina

Samarbejde med Bounty Club Golfrejser

Danmarks Bedste Golfkøkken med en Kongelig Kok

Nyt greenfeesamarbejde med Örkelljunga

Velkommen til Allan Kristensen - ny træner i SGK

Flot resultat til Therese Kølbæk


Generalforsamling

Referat fra generalforsamlingen den 25. marts 2010 kan nu ses på hjemmesiden under ”klubinfo” – ”bestyrelse” – ”generalforsamling”.


Aktuel information fra greenkeeperne

Greenkeeperne informerer løbende om hvad der sker på banen – så kig ind under ”baneinfo” - "banen lige nu"


Vores ventelister vokser stadig -
men vi har ledige hulsponsorater med tilknyttet spilleret.

Oplysninger om hulsponsorater kan ses på klubbens hjemmeside under
”klubinfo” – ”sponsormedlem”

 
.... og så blev det sandelig forår!

Hvad de færreste havde troet var, at der stadig var en golfbane under alt det hvide pudder. Og ikke nok med det – der var greens! Oven i købet greens der kunne spilles på i løbet af få dage. Fairways var naturligvis noget prægede af vinteren, men de skal nok komme sig.

Læs mere om banen i dette nyhedsbrev.

God sæson. Vi ses derude.

Peter Windfeld-Hansen
Formand


Kære medlemmer – ”We have a problem”

Mange af jer har sikkert set filmen ”Apollo 13”, hvor dramaet starter med Tom Hank’s melding fra moderskibet, ”Houston – we have a problem”, hvorefter Houston efter at have erkendt problemet tager fat på at løse det under den overordnede betragtning ”Failure is not an option”.

Til dem, der ikke husker, hvad problemet var, kan det oplyses, at det handlede om en eksplosion i rumskibet, som affødte særdeles voldsomme vanskeligheder med at bringe Apollo sikkert tilbage til Jorden.

Okay, hvad har det med Søllerød Golfklub at gøre? Jo – vi har også et problem med Jorden – nemlig det problem, at rigtig mange spillere har problemer med at bukke sig ned og stikke deres pitchfork i den del af Jorden, som vores greens ligger på.

Mandag den 19. april spillede jeg årets anden runde på Søllerød. Det væltede med nedslagsmærker i greens. På 16. green havde jeg et 3-meters put, der krævede opretning af 2 mærker i puttelinien – dertil kom de øvrige 12-14 stykker udenfor linien.

Det er simpelthen for dårligt. Opretning af nedslagsmærker er en del af ordensreglementet og spillets etikette. Og vi ved det alle sammen.

En pitchfork koster ca. 5 kroner. Det tager ca. 5 sekunder at rette et nedslagsmærke op. Og efter 5 minutter er mærket nærmest ikke til at se.

Alle råber vi på gode, jævne, hurtige greens, hvorfor greenkeeperne bruger anseelige mængder af tid og penge på at passe vores greens.

Gi’ dem, dig selv og vores greens en hånd – det tager kun 5 sekunder!

Faillure is not an option.


Peter Windfeld-Hansen
Formand


Banen og greenkeeperteamet

De sidste par år har vi styrket greenkeeperteamet væsentligt. René, som har greenkeeper uddannelsen, blev antaget og Jesper har gennemgået den samme uddannelse og mangler kun et par uger, før han er færdig. Tidligere var der ingen af greenkeeperne, der spillede golf, nu er det næsten en forudsætning for at blive antaget hos os, at du er en habil golfspiller. Det finder vi er vigtigt for forståelsen og det kan ses på banen.

Da Christer stoppede, gav alle 4 fastansatte med meget stor entusiasme udtryk for, at de meget gerne ville bevise, at de havde evnerne og forudsætningerne til at pleje og udvikle banen, og at de ville yde en ekstra indsats for at bevise det.

Denne entusiasme samt frigørelse af en masse ideer har vi allerede set.

Det er et godt udgangspunkt. Bestyrelsen har derfor besluttet at udnævne Jesper som Chefgreenkeeper og René som assisterende Chefgreenkeeper foreløbig sommeren over.

De skal sammen med de 4 andre greenkeepere varetage driften i tæt samarbejde med Baneudvalget. Samtidig fortsætter vi samarbejdet med banearkitekt Anders Sørensen. Anders har i de sidste 2 år været tilknyttet klubben og tegnet alle de ændringer, der er sket på banen. De forbedringer, der vil ske i 2010, er allerede tegnet og klar. Vinteren gjorde desværre, at de bliver forsinkede og først bliver foretaget til efteråret.

Der er ligeledes etableret et samarbejde med chefgreenkeeperne i området, så vi kan udveksle erfaringer. Blandt andet med Furesø, som vi også deler kommune med – og dermed forhandler med de samme myndigheder. Desuden med Københavns Golfklub, som vi deler jordejer med, nemlig Skov og Naturstyrelsen.

Greenkeeperteamet opdaterer løbende hjemmesiden, så I altid kan følge med i, hvad der sker på banen. Så ved i også, hvornår der dresses og prikles etc.

Greens er kommet pænt gennem den lange vinter, mens fairways har lidt stor skade. Alle fairways bliver nu skåret og revet og eftersået. Herefter bliver de dresset med et tyndt lag sand. Vi har valgt at dresse af flere gange. Det skyldes delvist ,at vi kom sent i gang pga. sneen, delvist for hele tiden at have en god spilbar bane, men også for at undgå skader på klippeskærene. Vi dresser så igen til efteråret.

Greenkeeperne knokler på for at få banen hurtigt op i en flot stand og glæder sig til at møde jer på banen. Så tag hensyn til: Nic , Jesper, René og Sven-Erik, samt de to sommerassistenter: Hans og Henrik, når i møder dem på banen.


Fra venstre: - Nic, Henrik, Rene, Jesper, Svend-Erik og Mads

Anders Bjerno
Baneformand


Nyt om klubhuset

Vi har i år prioriteret det store restaurantlokale mht. vedligehold og ændringer.
 • Pejsen er blevet vandskuret og fremstår nu som hvid. Der opsættes TV på pejsen. Et nyt og bedre ventilationsanlæg er installeret.
 • Der isættes 2 ovenlysvinduer med automatisk åbne- og lukke-system samt 3 mindre vinduer mod nord.
 • Dette arbejde vil blive færdiggjort i uge 17 og mureren og tømreren bestræber sig på mindst mulige gener for medlemmerne.
 • Maleren vil sørge for den sidste finish af vinduer og vægge.

Tilbage er der så lige den nu så berømte skærmvæg. Der er faldet mange bemærkninger og mange gode og brugbare råd og meninger er givet om ”muren”. Den bliver ændret, når udvalget har fundet den rigtige løsning.

Alt dette skulle give de bedste rammer for klubbens arrangementer til hverdag og fest. Det er i store træk, hvad der bruges af midler til klubhuset i år, bortset fra almindelig vedligehold og mindre reparationer.

Udendørs hjælper greenkeeperne med at holde arealet rent og pænt, og jeg er meget glad for samarbejdet med dem.

Der er atter kommet liv i klubben og dermed også restauranten. Spiseglade og tørstige gæster myldrer ind til stor glæde for restauratøren og hans medarbejdere.

Ind imellem er der en lille kø, så tålmodighed er en dyd. En stor hjælp til personalet vil være, at man sætter sit brugte service på afrydningsbordet, så der hurtigt bliver plads til den næste gæst. TAK.

Endelig er der ved hjælp fra Mogens Bechmann (formand for IT-udvalget) installeret 2 nye touchskærme i hallen og de bliver flittigt brugt.

Husk: jeg kan altid træffes enten på mail ida_marie_andersen@yahoo.dk eller 22 50 86 11. Mit udvalg og jeg vil meget gerne have kommentarer og forslag til forbedringer af klubhuset. Udvalgets navne findes på hjemmesiden.

Ida Andersen.


Ændring i handicapregulering ved 9 hullers runder

Efter at det nu i to sæsoner har været muligt for spillere med handicap over 18,5 at blive handicapreguleret for scores fra ni-hullers runder, har DGU’s Handicapkomité foretaget en evaluering af reglerne på området. Handicap-komiteen kan konstatere, at regulering af scores fra henholdsvis for- og bag-ni efter en privat 18 hullers runde håndteres forskelligt i klubberne.

Praksis har hidtil været, at man efter en privat 18 hullers runde på mindre end 36 stableford-point, men hvor resultatet af ni huller – for- eller bagni - kunne udløse en nedregulering, har haft mulighed for at indlevere scorekortet med disse ni huller til regulering.

Da det ikke i alle klubber er muligt at begynde en runde på 10. hul, har flere klubber hidtil skulle tage stilling til, om det var muligt at blive reguleret for spil på bag-ni. Dette har medført, at nogle spillere ikke har kunnet få reguleret scorekort spillet på bag-ni, hvilket betyder en forskelsbehandling af medlemmerne i de enkelte klubber.

DGU’s Handicapkomité har derfor besluttet, at det ikke længere er muligt at blive reguleret for 9 huller, hvis de ni huller er en del af en 18 hullers runde. DGU følger dermed også EGA’s regler på dette område.

Det betyder, at et indleveret scorekort på ni huller – for- eller bag-ni - beregnes på normal vis med tillæg af 18 Stableford-point for de ikke spillede ni huller. Efter spil af en 18 hullers privatrunde reguleres udelukkende for 18 huller.


Tidsbestilling, nye info-skærme og scorekort-printer

Som det tidligere er fremgået er tidsbestillingen udvidet til at omfatte alle ugens dage.

De overordnede konditioner for tidsbestilling er:

Periode med tidsbestilling:
Alle dage i tidsrummet kl. 6.00 til kl. 20.00.

Tidsbestillingstider via nettet eller klubbens touch-skærm:
XX.15 - XX.23 - XX.30 - XX.38 - XX.45 - XX.53

Boldrendetider, hvor boldrenden benyttes:
XX.00 - XX.08

Frigivelse af tider
Medlemmer kan bestille 8 dage frem
Greenfeegæster kan bestille 4 dage frem

De nærmere specifikke konditioner fremgår af hjemmesiden.
Husk at tjekke banelukninger i golfbox, der også kan omfatte boldrendetider.

I foyeren er der i tavlen ind til kontoret opsat 2 nye touch-skærme, så der er nu er 3 skærme, der kan benyttes.
Der er således mulighed for, at man kan give sig god tid til bestilling og bekræftelse af tider.
Og er der brug for hjælp, så vil vi på kontoret gøre vores bedste for at hjælpe - både pr. telefon eller ved touch-skærmene.

I løbet af maj måned vil der ligeledes blive mulighed for at få printet scorekort ud, når man bekræfter sin tid.
Scorekortet har navn, hcp. tildelte slag fordelt på hullerne, starttid m.m.

Så nu skal man blot frem til 1. teested for at spille, og det må man selv klare.


Medlemsguide – Turneringskalender

Medlemsguiden 2010, der bla. indeholder turnerings- og aktivitetskalender samt medlemsfortegnelse, ligger nu klar til afhentning i klubhuset.

Turneringskalenderen i 2010 indeholder bl.a. 3 nye turneringer:

 • Pinseturnering søndag den 23. maj med gunstart kl. 6.00 og efterfølgende brunch.
  Sponsor MULTIFORM.
 • Uofficielt klubmesterskab i puttning lørdag den 14. august med ANLÆGSGARTNER SØREN SØMOD som sponsor.
 • Croos-Country turnering søndag den 10. oktober med CASA REOS som sponsor.

De to hulspilsturneringer – ”Uofficielle klubmesterskaber i par-hulspil” og ”Uofficielle klubmesterskaber i single-hulspil” er blevet frisket op og de første runder spilles fra den 3. maj.

Også tidligere års succeser med flagspilsturneringen (sponsor ROYAL UNIBREW), Uofficielle klubmesterskaber i stableford (SUPER BEST ROTUNDEN), NCC elite/Am (NCC), Christian Post`s holdturnering med klubfest (PROSHOPPEN), Avis par turnering med klubfest (AVIS BILUDLEJNING) og 2-generationsturneringen (BOUNTY CLUB) er på turneringsprogrammet.

Til klubmesterskaberne, der afholdes i weekenderne den 28.- 29. august og 4. – 5. september er
LEDERNE igen i år sponsor.

OBS! Der har desværre indsneget sig en fejl i turneringskalenderen

 • Avis ”We try harder” – parturnering med klubfest om aftenen afholdes den 21. august
 • Åben 2 generationers turnering med Bounty Club spilles den 12. september

og ikke som det fremgår i turneringskalenderen henholdsvis den 11. september og 22. august.


Marian – ny bogholder

Marian Bøtcher Andersen er startet som ny bogholder i sekretariatet.

Marian vil i starten primært tage sig af de regnskabsmæssige funktioner, som vi nu samler i sekretariatet. Tidligere er en stor del af de regnskabsmæssige opgaver blevet udført af ekstern bogholder og frivillig arbejdskraft.

Marian vil ligeledes aflaste i administrationen, hvor der de sidste år
har været meget travlt i forbindelse med de stigende aktiviteter i klubben.

Marian kommer fra Red Barnet, hvor hun var ansat i regnskabsafdelingen.
 

Velkommen til Marian

 


Samarbejde med Hotel Marina.

Det er os en glæde at kunne meddele, at der er indgået samarbejdsaftale mellem Hotel Marina og Søllerød Golfklub.

Hotel Marina vil i forbindelse med denne aftale tilbyde golfophold på hotellet med spil på Søllerød Golfklubs bane, som et element. Samtidig vil medlemmer af klubben kunne få gode tilbud på ophold på Marina. Det kan man drage fordel af i forbindelse med festlige lejligheder hvor familie eller venner kommer på besøg.

Endelig vil Hotel Marina tilbyde golfophold på andre af First Choice Gruppens hoteller. Disse tilbud vil blive præsenteret på klubben hjemmeside.

Støt vore sponsorer, de støtter os


Samarbejde med Bounty Club Golfrejser.

Det er os en glæde at kunne meddele, at der er indgået samarbejdsaftale mellem Bounty Club og Søllerød Golfklub.

Bounty Club’s sponsorat vil betyde en markant reduktion i rejseomkostningerne for eliten i klubben ligesom Bounty sponsorerer den traditionsrige 2 Generations turnering. Bounty Club vil være klubbens foretrukne golfrejse partner i de 3 år aftalen løber. Vi er naturligvis ikke tvungne til at benytte Bounty’s som rejsearrangør, men Bounty vil gøre deres yderste for altid at være konkurrencedygtig overfor Søllerød Golfjkub og klubbens medlemmer. Som en central del af samarbejdet vil Bounty en gang om året tilbyde en helt speciel rejse til et specielt sted og til en god pris. En del af overskuddet fra denne tur vil gå til klubbens juniorarbejde.

Støt vore sponsorer, de støtter os.


Ny greenfeesamarbejde med Örkelljunga

Søllerød Golf Klub har netop indgået en gensidig greenfee aftale med den Svenske klub Woodlands Country Club måske bedre kendt som Örkelljunga Golf Klub. Aftalen betyder at Søllerøds medlemmer kan spille en runde greenfee i perioden mandag-torsdag for 250 SEK for voksne samt 125 SEK for juniorer. Prisen er normalt henholdsvis 360 SEK og 180 SEK.
Woodlands er en utrolig smuk og spændende bane som åbner yderligere 9 huller d. 15 maj som er designet af Donald Steel som bl.a. har designet baner på skotske St. Andrews og svenske Barsebäck.

Woodlands er beliggende ved Hallandsåsens sydøstlige udløb og er et af de smukkeste områder i Øresundsregionen. Det tager godt og vel en time at komme til Woodlands fra Søllerød via Helsingør-Helsingborg.

Det er en bane som varmt kan anbefales.
I kan læse mere om Woodlands Country Club her: www.woodlands.se

Greenfee-samarbejdet med Furesø Golfklub, Hornbæk Golfklub og Mølleåens Golfklub fortsætter uændret i 2010. alle ugens dage til følgende greenfeepriser :

 • Furesø Golfklub          250 kr.

 • Hornbæk Golfklub      250 kr.

 • Mølleåens Golfklub    200 kr.


www.sollerodgolf.dk

Søllerød Golfklubs hjemmeside www.sollerodgolf.dk opdateres næsten dagligt, så kig ind og se hvad der rør` sig i klubben.


Søllerøds Therese Kølbæk fik endnu et flot resultat i USA i den forgangne weekend

Therese Kølbæk fik en ottendeplads med hjem til Las Vegas fra collegeturneringen Mountain West Conference Championship. Therese blev dermed den bedst placerede spiller fra University of Las Vegas.

I kan læse mere om turneringen på linket her: http://www.golf.dk/content/top-10-til-therese

Du kan også læse mere om Therese Kølbæk`s seneste resultater på klubbens hjemmeside under
nyheder.

Christian Korsø
 


Danmarks bedste Golfkøkken med en Kongelig Kok

For ca. 1 år siden overtog Hans Svenningsen restauranten i Søllerød Golfklub med det klare mål at skabe det bedste Golfkøkken i Danmark. Og han mener selv, at han er rigtigt godt på vej.

Klubhuset er blevet frisket op, servicen er fornyet og nu har Hans været så heldig, at en af Danmarks mest lovende unge kokke, Christian Hofmann har sagt ja til at støtte ham i køkkenet - inden han til næste år skal lave royal mad ombord på Kongeskibet.

Så kig ind i restauranten og lad dig inspirere af ”dagens tavle” eller spørg til det du kunne ønske dig – de kan næsten fremtrylle alt.

Restaurantens åbningstider er kl. 10 til kl. 21 alle ugens dage.


Velkommen til Allan Kristensen - ny træner i SGK

Allan har virket som golfinstruktør i 30 år, men har fortsat stor passion for trænergerningen. Fra sine tidligere klubber har han stor erfaring med alle grupper af medlemmer.
Allan vil være en del i Proshoppen, hvor han kan give kyndig vejledning i forbindelse med køb af udstyr.

Christian Post
 

Nyt fra Søllerød Proshop

Kære medlem
Vi håber i alle er kommet godt i gang med sæsonen og ønsker Jer en kanon sæson.
Som altid skal I huske vi er til for Jer og I er altid velkommen i Jeres proshop og det hvad enten det er til en snak om dit golfspil, eller rådgivning omkring udstyr.

Vi har købt en masse godt grej ind til Jer igen i år, og jeg kan glæde Jer med at priserne er faldet fra 2009.
Vi har købt en del demo udstyr ind fra f. eks. King Cobra, Callaway, Wilson, Titleist og Taylormade, som i altid er velkommen til at prøve på rangen enten alene, eller sammen med en af os evt. i forbindelse med en lektion.

Tilbud:

Er du hurtig, kan du score et godt tilbud, da vi har udvalgt nogle produkter fra Cobra´s 2009 sortiment, hvor du kan spare op til:
50% Tør du vente?

Påsætning af nye Grips:

Trænger dit sæt til nye grips, får du to grips gratis ved 12 stk.
Priser fra Kr. 750 påsat.

Som du sikkert har set, samler vi bolde i en åben vogn i år, og jeg skal indskærpe, det er totalt forbudt at slå bolde ud, når der samles bolde.

Vi ønsker Jer en kanon sæson og husk nu at benytte Jer af vores ekspertise!

Med svingende forårshilsen
Søllerød Proshop


 

Søllerød Golfklub, Brillerne 9, 2840 Holte - tlf.: 4580 1784 - info@sollerodgolf.dkdkdk
Layout og opsætning: Birte Marie Linnebjerg
baggrund