Nyhedsbrev Søllerød Golfklub Oktober2010
Toppic
I dette nummer

Nyt fra Baneudvalget

Klubbens økonomi

Sponsorhjælp - hjælp til Sponsorudvalget

Nyt fra Klubhusudvalget

Eliten

IT-udvalget

Ændring af medlemskategori

Ventelister

Kontingentopkrævning

Hvad betyder det?

Kaninerne

Morgenfruerne

Tirsdagsklubben

Klubmesterskaber 2010

Aktivitetskalender 2010/11

Tilbud fra Proshoppen

Restauranten

Efterlysning: Bagskabe

Handicapregulering

Nedslagsmærker


 
Det går godt for sporten i Søllerød Golfklub

PeterVi har det faktisk rigtig rart i Søllerød Golfklub. Vi hygger os, vi griner og vi snakker og snakker og snakker – om golf! Både om de katastrofale slag – og om vinderslagene. Sidstnævnte blev der heldigvis slået rigtig mange af på alle niveauer og i alle aldre i løbet af sommeren. Vi så det til DM i hulspil, hvor Søllerød nåede semifinalen i både dame- og herrerækken. Vi så det på damernes divisionshold, der fejede al modstand til side og rykkede op i 2. division. Vi så det hos herrerne og i seniordivisionen, hvor holdende bed sig fast i deres divisioner. Vi så individuelle præstationer, hvor Søllerød-spillere vandt på både ude- og hjemmebane. Og vi så rigtig mange, der ville mere med deres sport på regionshold, til klubmesterskaber, i de løbende hulspilsturneringer, i Søllerøds egen lille Ryder Cup og senest i den forgangne weekend, hvor det gik over stok og sten i den nye Cross Country turnering.

Rigtig mange medlemmer involverede sig i at arrangere turneringerne – og det var helt tydeligt, at spillerne tog imod de nye turnerings-tilbud med kyshånd – og kastede sig ud i den sportslige dyst.

Meget tyder på, at turneringer, hvor der spilles "rigtig golf" som hold eller par – hulspil eller slagspil – tiltrækker flere og flere. Og det har turneringsudvalget skrevet sig bag øret.

Vi overvejer også at gennemføre en rangliste, en såkaldt "Order of Merit" hen over alle sommerens turneringer, så vi kan hædre dem, der kan holde deres sportslige niveau hen over hele sæsonen.

Så udover at vi har det rart og sjovt i Søllerød Golfklub, så har vi faktisk rigtig mange gode golfspillere, der leverer sportslige resultater, som de herfra skal ha' et stort tillykke med.

Men, men, men – lad nu være med at pakke køllerne væk i løbet af oktober. Kig i stedet på vinteraktivitetskalenderen og meld jer til arrangementer samt ikke mindst turneringer, så I kan holde formen hele året.

Vi ses derude – og derinde.
God vintersæson.

Peter Windfeld-Hansen
Formand


Nyt fra baneudvalget

AndersBanen er ved at blive gjort vinterklar. I lighed med alle andre golfbaner har vi prop priklet greens, og de er blevet dresset i flere omgange og er nu ved at være i fin form igen.

Bestyrelsen har besluttet at fastansætte Jesper Geel Hansen som chefgreenkeeper og René Frederiksen som assisterende chef greenkeeper. Tillykke til Jesper og René samt os alle i SØG. De har udført et flot job sommeren igennem, og vi er sikre på, at de kan pleje banen på bedste vis og sammen med vores banearkitekt Anders Sørensen fortsætte den positive udvikling af banen. Fredningen på området sætter sine naturlige grænser for hvad vi må, men der vil ske ændringer specielt på hul 10.

I har nok set nye og anderledes markeringer på banen: Det fortæller Aase Seitzberg nærmere om her i nyhedsbrevet.

Alle golfbaner i Danmark skal med jævne mellemrum rates og med de ændringer, der er sket i de seneste år, bad vi DGU om at få det gjort i år. Vi afventer stadig deres besøg.

I mellemtiden har et andet medlem af baneudvalget, Hans Agerlin Petersen, registreret mere end 1300 scorekort og udviklet et program,der gør det muligt at se, hvorledes hver enkelt hul bliver spillet opdelt i HCP grupper, damer og herrer etc. etc.

Det er meget spændende læsning, som jeg synes i alle skulle klikke ind på og studere på klubbens hjemmeside.

Men prøv at gætte først: Hvilket hul bliver spillet som det sværeste, og hvilket som det letteste. I bliver overrasket.

Disse statistikker skal, sammen med rekommandationerne fra DGU's folk, danne grundlaget for de nye HCP nøgler, som gerne skulle træde i kraft til foråret.

Anders Bjerno
Baneudvalgsformand


Klubbens økonomi

BjarneKlubbens økonomi, både indtægter og udgifter, har været overvåget meget tæt gennem hele året. Især har der været fokus på de poster, hvor der kunne forventes risiko for store udsving, nemlig green-fee indtægterne, - de sponsorindtægter, der ikke var sikret ved årets start samt omkostningerne til banens drift.

Selvom vi alle synes, at green-fee indtægterne var forsigtigt budgetteret med et beløb på t.kr. 100 mindre end, hvad der var realiseret for 2009, så må vi erkende, at året på dette punkt ikke kommer til fuldt at leve op til forventningerne. Især den første del af året har skuffet, og vi må forvente, at der for hele året kommer til at mangle t.kr. 200 på denne post i forhold til budgettet.

Det samme gør sig gældende for den del af de budgetterede sponsorindtægter, der ikke var sikret ved starten af året, hvor det ikke er lykkedes at indgå nye aftaler i et omfang som budgetteret. Derfor kommer der også til at mangle omkring t.kr. 200 på denne post.

Til gengæld forventes banens drift at kunne afvikles for hele året med besparelser, der nogenlunde tilsvarer de manglende indtægter, jf. ovenfor, således at vi kan opnå et samlet resultat i nærheden af det budgetterede overskud. Dette er meget positivt, når banen gennem året har fået en opmærksomhed, som den fortjener.

Samlet set må klubbens nuværende økonomi således siges at være tilfredsstillende med en god likviditet, der – på grund af et lavere investeringsniveau end budgetteret - er i overkanten af det budgetterede."

Bjarne Henrichsen
Økonomiudvalgsformand


Sponsorhjælp - hjælp til Sponsorudvalget

LarsSom I sikkert ved, hidrører en stor del af klubbens indtægter fra sponsorater af forskellig slags, og som I sikkert også ved, er det afgjort ikke blevet lettere at tiltrække sponsorer de sidste par år. Så hvis klubben fortsat skal udvikle sig i den takt som medlemmerne ønsker og forventer, så skal der sikres en del nye sponsorater.

Michael Krogh og Lars Ive udgør i dag sponsorudvalget, men der er et stort behov for nogle friske øjne og synspunkter på, hvordan vi kan udvikle arbejdet. Så hvis der blandt medlemmerne findes en eller flere, som kunne have lyst til at bruge et par timer eller 5 på arbejde i sponsorudvalget, vil det være meget kærkomment. Giv et vink til sekretariatet eller send en mail til Lars (lars@ive.dk), så sætter vi os snarest muligt sammen.

Skulle du have konkrete forslag til sponsorer – så sig til samme steds. Det vil vi være rigtigt glade for.

Lars Ive
Sponsorudvalgsformand


Nyt fra klubhusudvalget

IdaKlubhuset og restauranten kan se tilbage på en rigtig god sæson. Klubberne i klubben har holdt deres afslutningsfester med stor succes på det kulinariske plan.

Meldingen fra køkkenet er, at det har været en god sommer med masser af gæster ude og inde. Mange spillere og andre gæster har fundet vej for at nyde Hans`s gode mad både til hverdag og fest.
Godt serviceret af hans venlige og imødekommende medarbejdere.

Klubhuset holdes til stadighed under opsyn for reparationer og forbedringer. Senest er der sat ekstra lamper op udendørs ved terrassen mod syd, så nu kan alle finde vejen, når de skal hjem fra en god aften i klubben.

Jeg er glad for de henvendelser, der kommer fra medlemmerne med forslag om fornyelser eller ændringer. Det er rart at få så mange idéer og input som muligt.

Når mørket falder på og mange sætter golfspillet på lavt blus, så husk, at der er mange spændende arrangementer i klubben i vinterhalvåret. Hold øje med klubbens hjemmeside.

Ida Andersen
Klubhusudvalgsformand.


Hul3

Foto: Henrik Møller Rasmussen

Eliten

ChristianSæsonen er ved at gå på held og planlægningen til den kommende sæson er allerede begyndt.
Der er dog stadig store turneringer, der skal spilles og herunder kan nævnes VM for damer, hvor vores egen Therese Kølbæk er udtaget til at repræsentere Danmark. VM spilles i Argentina på Buenos Aires GC fra den 20.-23. oktober. Det bliver spændende at følge Therese og de andre danske spillere. Turneringen kan følges på www.golf.dk.

Det har været et spændende år, hvor vi henover sommeren fik vist Søllerød Golf Klub fra sin bedste side til DM i Hulspil, hvor Philip Ulveman Juel-Berg og Therese Kølbæk begge nåede til semifinalen. Det er spændende med store mesterskaber på vores bane. Jeg håber, at vi får mulighed en anden gang for at lægge bane til de helt store mesterskaber såsom DM i slagspil.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske damernes hold et stort tillykke med oprykningen fra kvalifikations rækken. Det er glædeligt, at flere af vores gamle spillere er tilbage på holdet og deler ud af deres store erfaring til de yngre spillere på holdet.

Christian Korsø
Eliteudvalgsformand


IT-udvalget

MogensVi har igangsat udskrivning af scorekort, når der bekræftes tider i golfbox, og har fået mange positive tilkendegivelser fra medlemmerne. Det er også dejligt nemt, at scorekortet automatisk påføres navn,
handicap og de tildelte slag er fordelt på hullerne.

Vores 3 informationsskærme, henholdsvis udenfor klubhuset, i foyeren og i restauranten, er også
oppe og køre med informationer om, arrangementer, aktuelle tilbud, starttider i golfbox og vejrudsigt m.m.

Vi håber på sigt også at kunne vise resultater på informationsskærmene i forbindelse med turneringer.

Mogens Bechmann
IT-udvalgsformand


HUSK! 1. november er sidste frist for ændring af medlemskategori

Ønsker du
- Ændring af medlemskategori fra aktiv til passiv
- Tilbageførsel fra passiv til aktiv
- Udmeldelse
så husk at kontoret skal have besked senest 1. november, hvis det skal have virkning fra 1. januar 2011.

Nye medlemmer?

Der er håb for de mange, der gerne vil være aktivt medlem i Søllerød Golfklub. Godt nok har vi stadig mange på venteliste, men vi forventer det "rykker" hurtigere i år - ligesom sidste år. Det samme gælder for familiesammenføringslisten til oplysning for dem, der gerne vil ha' deres ægtefælle indenfor i varmen. Ring eller mail til kontoret og hør nærmere.


Kontingentopkrævning for 2011 via Betalingsservice.

Det er en stor hjælp for kontoret, hvis dit kontingent betales via Betalingsservice.
Så har du ikke allerede tilmeldt dig Betalingsservice, vil vi opfordre dig til at gøre det med det samme.
Ved tilmelding til Betalingsservice oplyses : PBSnr. 03248828 – Deb.gr.nr. 00001 og Medlemsnummer.
Kontingentet for 2011 forfalder til betaling 14. januar 2011.


Pæle

Hvad betyder det?

I forbindelse med DM i hulspil blev banen i maj måned gennemgået, hul for hul, med henblik på markeringer og afgrænsninger.

To dommere samt en turneringsleder fra DGU var til stede sammen med de to greenkeepere Jesper Geel Hansen, René Frederiksen og Aase Seitzberg.

Alle start- og slutmarkeringer for out of bounds blev ændret således, at de ikke længere markeres med to lodrette pæle, men med en lodret pæl og en pæl, som går 45 grader ud til siden - væk fra banen.

En anden ændring, som blev foretaget, var på hul 6. I hjørnet ved søen til venstre ønskede dommerne 2 supplerende røde pæle mellem den sidste hvide og gule pæl før søen. Slår man bolden ind der, vil et muligt drop blive out of bounds, hvilket naturligvis ikke er korrekt. Med anbringelse af de røde pæle, kan der - med et strafslag - droppes efter reglerne for røde pæle. I baneudvalget var man enige om, at de fleste nok vil foretrække at spille en ny bold fra teestedet, men at banen selvfølgelig skal være korrekt afmærket.

Den grus- og stenbelagte sti bag søen på hul 7 blev indgående diskuteret. Hvis en bold ligger på denne sti, er der lempelse iflg. Regel 24-2.b. Da lempelse ikke kan ske hverken bagud (i hazarden) eller out of bounds kan man ifølge dommerne få lempelse nærmeste vej ud, og det er i græsset ind mod fairway i en trekant mellem sidste træ ved søen og det store træ ind til spejdernes areal.

Blå pælParcellen bag samme sø er nu igen blevet markeret med hvide out of bounds pæle for at undgå en mulig diskussion om, hvorvidt parcellen er en del af banen.

Blå pæl med sort top angiver areal under reparation med spilleforbud. Straffen for at spille fra et sådant område er tab af hul i hulspil - to straffeslag i slagspil. Der er spilleforbud, men man bør også respektere greenkeepernes arbejde og ikke færdes hen over arealet.

I baneudvalget har man endvidere besluttet at udskifte de ikke særlig pæne plastikpæle med pæle i naturtræ med en farvet top (se billede til højre). Pælene falder bedre ind i naturen, samtidig er de nemmere for greenkeeperne at sætte dem i jorden igen efter at have klippet omkring pælene, fordi de er udstyret med et metalspyd.

Husk at alle markeringspæle er ikke flytbare forhindringer på vores bane (lokalregel!)

Aase Seitzberg
Baneudvalget


Kære kaniner og andet godtfolk

KaninSå er endnu en golfsæson ved at gå på hæld, og det er tid til at holde status over årets forløb.
Begynderudvalget var meget spændte dette år, idet der blev optaget 100 ekstra nye medlemmer i klubben ved årets begyndelse. Heldigvis var det ikke alle de nye medlemmer, der var kaniner, men der var dog en del flere at tage sig af end de forrige år.

Vi har haft ca. 80 på vores kaninliste i år, ud af disse er det ikke alle der har deltaget i vores hyggelige mandagsmøder, men dem der deltog var næsten sikre på at komme igennem nøglehullet og få deres banetilladelse.

I år er der omkring 30 der har gennemført deres uddannelse som golfspillere. Der er også en del, der er kommet så langt at de må gå på par 3 banen, og bare vente på at forbedre sig, så de kan komme på "føltur", og ud på den store bane næste år.

I år har vi om mandagene i forårssæsonen haft både Allan og Nicolaj Tinning til at undervise kaninerne. Det har kaninerne været meget glade for. Vi tror på, at det er relevant at lære kaninerne hvor vigtigt det er at træne for at blive en bedre golfspiller, ikke bare i kaninforløbet, men i hele ens "golfkarriere".

Vi har netop holdt vores store afslutningsfest RABBIT OPEN, som er både for kaniner og kanoner. Vi vil her gerne takke de mange kanoner der hjælper til, og uden hvis hjælp Rabbit Open og den efterfølgende fest ikke ville kunne lade sig gøre. Også en stor tak til vores trofaste sponsorer Tiedemann Independent Invest A/S, Ludvig Bjørns Vinhandel, samt Apotekeren i Holte.

Under festen blev Årets Kanin kåret. Denne fornemme titel gik i år til Birgit Grubbe, som ud over at være en dygtig golfspiller, der har spillet sig ned i handicap 37 i løbet af året, også har deltaget hver eneste mandag i løbet af sæsonen, til trods for at hun bor helt ude i Dragør. Birgit har med sit altid gode humør spredt glæde blandt de øvrige kaniner.

Til slut kan vi nævne at den fordelagtige greenfee 125 kr. for de passive medlemmer fortsat er gældende mandag eftermiddag her i vintersæsonen, og at det er tilladt for de passive at spille gratis på par 3 banen mandag eftermiddag, selvfølgelig under forudsætning af at man har bestået de praktiske prøver hos proen og taget etikette prøven. Herudover kan der købes et årskort til par 3 banen for resten af året for 500 kr., som så gælder alle dage.
Tak til alle for en dejlig sæson.

Begynderudvalget


KÆRE MORGENFRUER !

MorgenfrueHER EFTER SÆSONEN ER AFSLUTTET HAR VI IKKE BANELUKNING TIL MORGENFRUERNE OM ONSDAGEN.

MEN FOR DE DER VIL FORTSÆTTE MED AT SPILLE OM ONSDAGEN FORESLÅR VI, AT MAN MELDER SIG TIL VIA GOLFBOX FRA KL. 9.15, SÅLEDES AT VI KAN FORTSÆTTE VORES HYGGELIGE ONSDAGSRUNDER SÅ LÆNGE VEJR OG VIND TILLADER DET.

Onsdag den 8. december kl. 10 afholder Morgenfruerne den årlige julematch med efterfølgende frokost. Baglæns gunstart. Stableford. Nærmere info følger på Morgenfruernes hjemmeside og på tavlen i kælderen.

MATCHKOMITTEEN
Rosmarie Haxthausen
Marie-Louise Saaek
Nina Andersen
Joy Lademann


Tirsdagsklubbens vintergolf

HjertestarterSpil vintergolf og lev 10 år længere – videnskabeligt bevist

Tirsdagsklubben vil igen i den kommende vinter 2010/11 arrangere en uhøjtidelig gennemgående match.
Der er en "FORHJULSMATCH" , der starter 7. oktober og slutter 16. december.
21. december er der ANDESPIL og julefrokost.
"BAGHJULSMATCHEN" starter 4. januar 2011 og slutter 29. marts.
31. marts er der PÅSKEMATCH og afslutningsfrokost.
Der bliver muligvis også en FASTELAVNSMATCH 3. marts.

Man kan spille tirsdag og/eller torsdag.

Der bliver mødetid tirsdag og torsdag kl. 9.00, hvor de fremmødte aftaler hold.
Der skal ikke foretages tilmelding, og der bliver ikke på forhånd sat hold.
Januar og februar måned spilles der kun 16 huller.
Der spilles stableford, og scorekort afleveres som normalt i postkassen i kælderen.

Se yderligere information på hjemmesiden under "klubber i klubben" - "tirsdagsklubben"


Klubmesterskaber 2010

Klubmestre

Næsten 100 medlemmer var mødt op til "Store finaledag" søndag den 5. september, hvor klubmestrene 2010 i alle rækker blev fejret ved en reception, hvor klubben var vært ved et lille frokost-traktement.

En rigtig festlig dag, hvor finalerne i klubmesterskaberne for damer og herrer samt de uofficielle klubmesterskaber for par-hulspil blev afgjort lige op til præmieoverrækkelsen.

Resultaterne af klubmesterskaberne i alle rækker kan ses her

LEDERNE, der er sponsor for klubmesterskaberne 2010, deltog i pæmieoverrækkelsen. Der var ligeledes flotte præmier til de medlemmer, der i årets løb havde lavet "hole in one". "Hole in one" er sponsoreret af Atomic Software A/S ved Joy og Flemming Østergaard.

Se billeder fra præmieoverrækkelsen her


Aktivitetskalender 2010/2011

"Der skal være lys i klubben året rundt"

kalenderSidste vinter lancerede aktivitetsudvalget et vinterprogram, der skulle sikre, at Søllerød Golfklub var en klub med aktiviteter året rundt.

Rigtig mange skibe blev sat i søen og rigtig mange af dem nåede sikkert i havn.
Uanset om vi bryder os om det eller ej, så nærmer den mørke tid sig igen, og aktivitetsudvalget har på ny sammensat et program for vintermånederne.
Du kan se aktivitetskalenderen her og allerede nu sætte kryds i kalenderen ved de aktiviteter, som du vil deltage i.

Af aktiviteter inden jul kan nævnes :

Spil og spis
Proerne tilbyder hver lørdag i oktober træning og spil på par 3 banen med efterfølgende brunch i restauranten.

Vildtaften
Lørdag den 29. november tilbyder restauranten vildt-menu

Spil og Brunch
Hver søndag i november turnering på par 3 banen med efterfølgende brunch

Mortens Aften
Onsdag den 10. november i restauranten.

Løbe-Lørdag
Lørdag den 13. november turnering, hvor banen løbes i hold med begrænset antal jern.

Whisky-smagning
Torsdag den 18. november i restauranten

Juleturnering
Søndag den 5. december på par 3 banen og hul 16-17 og 18

Vi vil i god tid før hver aktivitet informere mere konkret om aktiviteten.

Lars Ive
Formand for aktivitetsudvalget


Tilbud fra Proshoppen

1 Dusin Pro V1 normal pris 449,-, nu kr. 375,-

Vinterhandsker fra kr. 189,-

Footjoy " huer" kr. 149,-

Vinterbags (Wilson/Titleist) fra kr. 499,-

Rejsecover fra Abacus før 599,- nu kr. 499,-

Cutter & Bock " logo striktrøjer" - 25 %

Proshoppens åbningstider i oktober:

Mandag og fredag 10-16
Tirsdag, onsdag og torsdag 10 - 17
Lørdag og søndag: kl. 10 - 16

Udenfor shoppens åbningstid kontakt:
Christian Post tlf.: 40637997
Jeppe Brinch tlf.: 40747976


Hjælp os med at hjælpe andre

Vi får ofte henvendelser fra aktive medlemmer, der brændende ønsker sig et bagskab, og som har set, at der er en del tomme skabe, og skabe som ikke bliver brugt, både med og uden lås.

Hvis du er den heldige lejer af et skab, men ikke bruger det, kan du hjælpe os ved at opsige dit skab, og vi kan glæde et andet medlem.


Handicapregulering
I tællende turneringer, hvor færre end 10% af deltagerne i alle rækker har scoret til bufferzone eller bedre, er scorende ikke tællende jf. handicapreglerne § 3.12.
Dog skal scores bedre end handicap registreres og reguleres. Deltagere i turneringer, der spiller dårligere end deres handicap, vil således ikke blive reguleret op i handicap i de tilfælde, hvor denne paragraf træder i kraft.

Restauranten

Restauranten holder Mortensaften onsdag den 10. november.
Der serveres velkomsdrik, en lille appetizer, gammeldags and med det hele og æblekage til dessert.
Pris 235 kr.
Bordbestilling på telefon 45806679.

Husmandskost hver onsdag i vintersæsonen til 89 kr.
I bridge sæsonen fra oktober til og med marts serveres der hver onsdag husmandskost til 89 kr. fra kl. 18.
Bestil bord dagen før, så du er sikker på at få del i "onsdagskosten".

BrunchSøndags-brunch
Restauranten fortsætter deres succes med søndags-brunch
hver søndag mellem kl. 10 og 14.
Røræg, bacon, pølser, ost, brie, marmelade, skinke, græsk yoghurt med müsli,
pandekage med ahornsirup, brød og smør, kaffe/the

Pris kun 99 kr.

Vi anbefaler bordbestilling på
tlf. 45 80 66 79.

Restaurantens åbningstider fra mandag den 25. oktober 2010

Mandag : Lukket
Tirsdag : kl. 12 - 16
Onsdag : kl. 12 – 19
Torsdag og fredag : kl. 12 – 16
Lørdag og søndag : kl. 10 – 16

Aarrangementer udenfor disse åbningstider - kontakt vores restauratør Hans Svenningsen på tlf.: 2960 8261


NedslagsmærkeHusk altid at rette nedslagsmærker op!

 

 

 

Foto til højre: Lasse GarbyFølg med på vores hjemmeside www.sollerodgolf.dk
og se hvad der rør`sig i klubben
Søllerød Golfklub, Brillerne 9, 2840 Holte - tlf.: 4580 1784 - info@sollerodgolf.dkdkdk
Layout og opsætning: Birte Marie Linnebjerg
baggrund