Gå til indhold »

Generelle Turneringsbetingelser

Betingelser for deltagelse i klubturnering

Deltagelse i klubturneringer forudsætter fuldt medlemskab af SGK. Passive medlemmer kan ikke deltage i klubturneringer. Flex-medlemmer kan deltage mod betaling af greenfee. Flex-medlemmer kan ikke deltage i klubmesterskaber.

Handicap- og aldersbegrænsning fremgår af turneringsopslaget.

Informationer om klubturneringer

Oplysninger om klubturneringer fremgår af klubbens hjemmeside og GolfBox. Evt. afvigelser fra de Generelle turneringsbetingelser vil fremgå af det enkelte turneringsopslag. Det er altid opslaget i GolfBox, der er gældende for turneringen.

Tilmelding og betaling

Tilmeldingsfristen udløber 4 hele døgn før turneringen. Det betyder at tilmelding til en turnering søndag udløber tirsdagen før kl. 23.59.

Den løbende tilmeldingsliste og eventuelle reserveliste fremgår af GolfBox.

Det er handicappet på tilmeldingstidspunktet, der afgør, om man er berettet til at deltage i turneringen eller ej. Turneringsfee dækker deltagelse og eventuel forplejning og betales samtidig med eventuel greenfee ved tilmelding i GolfBox.

Tilmelding til en turnering er bindende, når tilmeldingsfristen udløber. Dvs. at der ikke sker refundering af turneringsfee efter tilmeldingsfristens udløb, medmindre det er muligt at give pladsen til en spiller på ventelisten senest 24 timer før turneringsstart. Udeblivelse uden afbud vil aldrig medføre refusion af turneringsfee.

Antal deltagere

Det fremgår af opslaget og af beskrivelsen i GolfBox, hvor mange deltagere, der er plads til i den enkelte turnering. Hvis antallet af tilmeldinger overskrider det maksimale antal deltagere gælder ”først-til-mølle”-princippet. I klubmesterskaberne er det dog spillere med laveste handicap, der har fortrinsret til pladserne.

Det maksimale antal spillere i en turnering er fastsat af Turneringsudvalget og kan kun ændres af turneringsledelsen efter aftale med formanden for turneringsudvalget.

Formanden for Turneringsudvalget kan - sammen med turneringsledelsen - beslutte, at en turnering aflyses, hvis antallet af tilmeldinger er under 40.

Startliste og eftertilmelding

Startliste for første runde fremgår af GolfBox senest to dage før turneringen kl. 18.00 og sendes via GolfBox pr. e-mail til deltagerne.

Turneringsledelsen afgør, om eftertilmeldinger kan indplaceres på startlisten, idet dette kan afhænge af, om det passer med antallet af bolde i turneringen. Ved eftertilmelding betales Turneringsfee samtidig til klubben via MobilePay på nummer 947038.

Udeblivelse

Hvis en spiller to eller flere gange udebliver fra en tilmeldt turnering, kan Turneringsudvalget beslutte at spilleren får karantæne fra klubturneringer.

Udlevering af scorekort

Scorekort udleveres af turneringsledelsen fra en time før start. Hvis en spiller ikke har tjekket ind senest 30 minutter før i forhold til starttid angivet på startlisten, kan turneringsledelsen betragte spilleren som udeblevet og eventuelt give pladsen til en anden spiller fra ventelisten.

Ready Golf (Hurtigt Spilletempo)

Turneringerne afvikles I henhold til regel 5.6b i Golfreglerne (https://www.randa.org/da-dk/rog/2019/rules/players-edition/rule-5#5-6b).

Caddie

Der må ikke anvendes caddie i almindelige klubturneringer.

Buggy

Anvendelse af buggy i turneringer er kun tilladt mod lægeerklæring, jf. de almindelige bestemmelser om anvendelse af buggy i Søllerød Golfklub.

Aflevering af scorekort

Scorekort afleveres underskrevet til turneringsledelsen senest 15 minutter efter afsluttet spil.

Afgørelser ved samme score

I tilfælde af lige resultater afgøres placeringerne således (medmindre andet fremgår af opslaget):

  • Ved løbende start: Bedste score på banens sidste 36-18-9-6-3-1 huller. Hvis stadig lige: laveste handicap.
  • Ved gunstart: Bedste score på banens sidste 9-6-3-1 lige huller. Hvis stadig lige: laveste handicap.
  • Hulspil: Sudden death playoff.
  • Ved klubmesterskaber i slagspil afgøres 1. pladsen ved sudden death playoff.

Hvis der spilles om længste drive, skal bolden være på fairway, og spilles der om nærmest flaget ,skal bolden være på green.

Præmieuddeling

Turneringsledelsen er ansvarlig for præmieoverrækkelsen medmindre andet er aftalt med sponsor. Spillere skal være personligt til stede for at kunne modtage en præmie. Hvis en spiller ikke er til stede, går præmien videre til næste spiller. I særlige tilfælde kan turneringsledelsen på forhånd informere om, at det ikke er nødvendigt at være til stede for at bevare retten til en præmie.

Handicapregulering

Alle klubturneringer er handicapregulerende, medmindre spilleformen ikke tillader det eller andet undtagelsesvis fremgår af opslaget. Det påhviler turneringsledelsen at indberette alle resultater i GolfBox samt at regulere handicap senest samme dag som turneringens afslutning.

Offentliggørelse af resultater

Resultater offentliggøres i GolfBox for alle deltagende spillere. Turneringsledelsen sørger desuden for at tage billeder og at skrive et resumé fra turneringen som senest 3 dage efter turneringen sendes til kontoret til offentliggørelse på klubbens hjemmeside.

Der henvises til klubben Privatlivspolitik, som findes på klubbens hjemmeside.

Turneringsledelsens bemyndigelse

Turneringslederen er bemyndiget til at træffe afgørelser i turneringsudvalgets navn.

Turneringsledelsen fungerer som turneringens dommer og træffer afgørelser i alle regelspørgsmål, der måtte optræde under turneringen. Turneringsledelsen kan kontakte et medlem af Regel- og Handicapudvalget, hvis turneringsledelsen er i tvivl om regelspørgsmål.

Det påhviler turneringslederen af afblæse en turnering, hvis banens tilstand eller vejrforholdene ikke gør det forsvarligt at fortsætte spillet.

Turneringsudvalget

Januar 2022

Åbningstider

Klubhuset

Kl. 05 - 22

Sekretariatet

Mandag - fredag: Kl. 09.00 - 15.00

golf@sollerodgolf.dk

Telefontid mandag, tirsdag, torsdag 10.00-15.00, onsdag 10.00-12.00 og fredag 10.00-14.00

☎ +45 45 80 17 84

Restauranten

April kl. 10 - 22
Maj - August 10 - 23
September 10 - 22

Se mere på https://www.restaurantsgk.dk/

☎ +45 45 80 17 84

restsgk@gmail.com

ProShoppen

April til september
Mandag - torsdag: 10.00 - 16.00
Fredag: 10.00 - 16.00
Lørdag, Søndag & Helligdage: 10.00 - 15.00

☎ +45 45 80 17 84

proshoppen@cpg.dk

Søllerød Golfklub logoSøllerød GolfklubBrillerne 9, Gl. HolteDK-2840 Holte