Gå til indhold »
Nyt fra bestyrelsen (1) - Velkommen til 2021Nyt fra bestyrelsen (1) - Velkommen til 2021

Nyt fra bestyrelsen (1) - Velkommen til 2021

1. marts 2021

Kære medlemmer af Søllerød Golfklub,

2020 vil utvivlsomt gå over i historien som et annus horribilis: pandemi, nedlukning, social afstand, store udfordringer for virksomheder og medarbejdere. For golfens verden har det dog også været et vendepunkt. Års nedgang er vendt til fremgang. Dansk golf har aldrig haft flere registrerede medlemmer. Også i Søllerød Golfklub har vi oplevet en glædelig medlemstilgang, - ikke kun pga. konjunkturerne, men også på baggrund af en stor indsats fra udvalget for fastholdelse og rekruttering. Vi ser frem til, at de nye medlemmer vil finde sig godt til rette i vores klub og finde glæde i golfsporten og blive vores nye kammerater og venner.

Banen har været åben med oplægning og vintergreens. Ganske mange spillere har været ude og vedligeholde svinget. Selv på dage med frost og sne har hardcore golfere vovet sig ud og blandet sig med skiløbere og børnehaver på kælkebakkerne. Nu er sneen væk, men frosten har fortsat godt fat under overfladen. Det bliver spændende at se, om det tidlige forår her i slutningen af februar betyder, at vi inden alt for længe kan komme ud på den store bane.

Generalforsamling

I overensstemmelse med vedtægterne skal der afholdes ordinær generalforsamling inden udgangen af marts. Datoen er sat til torsdag, den 25. marts. Det bliver kl. 19.30 i Mariehøjcentret. Indkaldelse og dagsorden vil blive udsendt i starten af marts. Det vil dog allerede nu være realistisk at forvente, at det ikke vil være muligt at afholde generalforsamlingen den dato pga. forsamlingsforbud. Vi må se tiden an og handle i overensstemmelse med den større åbning, som vi alle venter på.

GolfBox – tidsbestilling - priser

Bestyrelsen har sammen med vores klubmanager Hans Henrik foretaget justeringer og tilretninger af greenfee og booking i GolfBox. En vigtig bevæggrund har været medlemmernes tilbagemelding i efterårets spørgeundersøgelse ”Golfspilleren i centrum”. Den måske væsentligste problemstilling var hos ganske mange medlemmer mulighederne for at booke en passende tid. Ikke alle i vores klub er aktive i en af klubberne-i-klubben eller stiller regelmæssigt op i de åbne turneringer.

Intervallerne på 10 min. er fastholdt, men der er foretaget flg. ændringer:

 • En spiller kan max. have reserveret 4 x teetime ad gangen.
 • Der kan bookes 12 uger frem både for medlemmer og greenfeegæster
 • Handicapgrænser i weekender og helligdage er indtil kl. 11, max. 128 samlet i bolden.
 • For alle andre tidspunkter gælder max. samlet hcp. 162 i bolden.
 • Tider mellem 6 og 11 i weekender og på helligdage er forbeholdt medlemmer og deres gæster. Book dine gæster via Sekretariatet.
 • Alle spillere skal selv bekræfte deres starttid. Det vil fortsat være muligt, at en enkelt spiller i en bold reserverer tid i GolfBox for alle i bolden. Det vil dog ikke længere være muligt, at en af spillerne i bolden bekræfter tiden for de øvrige.
 • Greenfees er efter tidspunktet på dagen blevet justeret til mellem 275 kr. og 600 kr. Prisen fremgår i tidsbestillingen i Golfbox
 • Gæstegreenfee er 350 kr. eller evt. billigere afhængigt af tidspunkt.
 • Gæstegreenfee kan kun gives til gæster, der er fuldtidsmedlemmer i en anden registreret klub
 • Flexmedlemmer kan ikke opnå rabat og betaler den greenfee, der gælder for den valgte starttid.
 • Er der 3-4 spillere der ønsker en tid, hvor der er fuldt booket, så kontakt Sekretariatet, der vil forsøge at finde en tid til jer ved at lægge 1 og 2 bolde sammen.

Venskabsklubber

Vi arbejder på at få flere venskabsklubber, og der er kommet nye til. Ordningerne gælder primært kun fuldtidsmedlemmer af Søllerød Golfklub. Priserne varierer fra klub til klub, og man kan undersøge vilkårene nærmere på de enkelte klubbers hjemmeside. Fuldtidsmedlemmer fra venskabsklubberne kan spille hos os for 350 kr. eller 275 kr., dersom tiden i GolfBox er billigere. Fritspilsordninger er ikke lige på vej, men heller ikke glemt. Vores klubmanager Hans Henrik er reelt nok den, der ved mest om etablering af sådanne ordninger. Her følger listen over vores aktuelle venskabsklubber:

Asserbo Golfklub
Fredensborg Golfklub
Furesø Golfklub
Gilleleje Golfklub
Hillerød Golfklub
Kokkedal Golfklub
Køge Golfklub
Mollerup Golfklub
Mølleåens Golfklub
Værløse Golfklub
Woodlands Golf Club

Standerhejsning

Standerhejsning er planlagt til søndag, den 11. april. Idet vi allerede nu kan se, at der p.g.a. forsamlingsforbuddet ikke bliver mulighed for at samles til den traditionelle standerhejsning, vil vi i stedet for afholde en Standerhejsningsturnering over 18 huller. Der vil komme nærmere info om denne efterfølgende.

Vel mødt til en ny sæson, hvor normaliteten gradvis vender tilbage.

Hilsen

Bestyrelsen

Åbningstider

Klubhuset

Kl. 05 - 22

Sekretariatet

Mandag til fredag: Kl. 09.00 - 15.00

golf@sollerodgolf.dk

Telefontid mandag, tirsdag og torsdag 10-15, onsdag 10-12, fredag 10-14

☎ +45 45 80 17 84

Restauranten

Er åben for Take Away. Se mere på https://www.restaurantsgk.dk/

☎ +45 45 80 66 79

restsgk@gmail.com

ProShoppen

Mandag - torsdag: 9.00 - 18.00

Fredag: 9.00 - 16.00

Lørdag - Søndag - Helligdage: 9.00 - 15.00

☎ +45 45 80 18 77

proshoppen@cpg.dk

Kontakt

Søllerød Golfklub logoSøllerød GolfklubBrillerne 9, Gl. HolteDK-2840 Holte