Gå til indhold »
Generalforsamling 2021 - kort referat.Generalforsamling 2021 - kort referat.

Generalforsamling 2021 - kort referat.

18. august 2021

Kl. 1930 bød formanden velkommen til Generalforsamlingen hvor 48 ud af 1222 stemmeberettigede var mødt frem.

Her er en hurtig oversigt over resultatet af generalforsamlingen.

 1. Valg af Dirigent
  Claus Spangenberg blev valgt
 2. Formanden aflægger beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
  Beretningen blev taget til efterretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år (2020) til godkendelse og meddelelse af decharge
  Regnskabet blev godkendt og decharge meddelt
 4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud for indeværende år (2021) til godkendelse
  Budget og kontingenter blev godkendt
 5. Forelæggelse af forventede medlemskontingenter for det efterfølgende år (2022)
 6. Forslag fra bestyrelsen a. Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændringer til § 7 stk. 2 og 3. (bilag 1)
  Ændringen blev vedtaget b. Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændringer til § 3 stk. 1 og 5. (bilag 2)
  Ændringen blev vedtaget
 7. Forslag fra medlemmerne Skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 15. marts 2021 kl.12.00
  Der var ikke indkommet forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer a. På valg er jævnfør motivation fra punkt 6.a. i. Søren Graversen, villig til genvalg ii. John Ottesen, villig til genvalg iii. Hanne Borchersen, villig til genvalg iv. Philip Ulvemann Juel-Berg, ønsker ikke genvalg
  Da der ikke var andre kandidater opstillet blev Søren, John og Hanne valgt
 9. Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
  Beierholm blev genvalgt
 10. Eventuelt Der blev stillet et par spørgsmål. De vil fremgå af det endelige referat.

Formanden sluttede med at takke dirigenten for hans kyndige ledelse af Generalforsamlingen.

Åbningstider

Klubhuset

Kl. 05 - 22

Sekretariatet

Mandag til fredag: Kl. 09.00 - 15.00
Lukket helligdage

golf@sollerodgolf.dk

Telefontid mandag, tirsdag og torsdag 10-15, onsdag 10-12, fredag 10-14

☎ +45 45 80 17 84

Restauranten

Er åben alle ugens dage mellem 10 og 22 (køkken fra 11 til 21).
Se mere på https://www.restaurantsgk.dk/

☎ +45 45 80 66 79

restsgk@gmail.com

ProShoppen

Mandag - torsdag: 9.00 - 18.00

Fredag: 9.00 - 16.00

Lørdag - Søndag - Helligdage: 9.00 - 15.00

☎ +45 45 80 18 77

proshoppen@cpg.dk

Søllerød Golfklub logoSøllerød GolfklubBrillerne 9, Gl. HolteDK-2840 Holte